Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de website gepresenteerde gegevens. Aan foutief of onjuist gepresenteerde gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ik, Kasper van der Spoel, kan derhalve niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor de (foutief) gepresenteerde informatie.

Persoonlijke evenals onpersoonlijke data wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet worden doorverkocht, geleased of op enige wijze gedeeld met derden.

Alle eventueel genoemde merken, merknamen, beeldmerken e.d. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren c.q. houders.

Privacy

Bij het gebruik maken van het contact formulier wordt gevraagd om uw/je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben ik nodig om contact met u/je op te nemen. Deze gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend door mij worden gebruikt.

Cookies

Deze website maakt  zelf geen gebruik van cookies voor commerciële doeleinden. Het kan echter wel zijn dat cookies geplaatst worden door derden, bijvoorbeeld Google Analytics. Er wordt hierbij gewerkt met geanonimiseerde statistische informatie om de werking en het gebruik van deze website te verbeteren. Mocht je/u dit niet willen, volg dan de instructies op de Google Analytics Opt-Out pagina.